News

nagpurruralNewsUncategorized

शेतकरी पिकाला पाणी कसे देणार? कोल्हापुरी बंधारा लिकेज.

जलालखेडा ता. १४:- प्रतिनिधी:-योगेश चौरे नरखेड शासन पाणी अडविण्यासाठी कोट्यावधी रुपये पाण्यात खर्च आहे. पण शासनाचेच अधिकारी यांच्या चुकीमुळे पाणी थांबत तर नाही उलट वाया जाऊन शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे...

1 2 324
Page 1 of 324